Lahja-Sillalta logomerkatut mainostuotteet nopeasti koko Suomeen

Tietosuojaseloste

1 Yleistä

Lahja-Silta Ky on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita Lahja-Silta Ky kerää sen verkkosivujen vierailijoista (”sinä”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Lahja-Silta Ky:n saamia ja keräämiä henkilötietojasi Lahja-Silta Ky:n verkkosivujen käytön perusteella ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta: myynti@lahja-silta.fi.

Lahja-Silta Ky voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Lahja-Silta Ky pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kehotamme sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.10.2023.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Lahja-Silta Ky

Osoite: Uunikatu 14, 28610 Pori

Puhelin: 02 637 5623

Y-tunnus: 0835941-3

3 Mitä henkilötietojasi kerätään ja miten?

Lahja-Silta Ky kerää joitakin henkilötietojasi, jotka se vastaanottaa automaattisesti, kun käytät Lahja-Silta Ky:n verkkosivuja tai otat yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Näihin henkilötietoihin sisältyvät tiedot koskien Lahja-Silta Ky:n verkkosivuston hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi Lahja-Silta Ky-palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. selain, selainversio, IP-osoite,  verkkosivu, josta olet siirtynyt Lahja-Silta Ky:n verkkosivulle, jos käytössä) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista jäljempänä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10).

4 Henkilötietojesi käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin Lahja-Silta Ky:n käyttötarkoituksiin perustuva Lahja-SIlta Ky:n oikeutettu etu. Lahja-Silta Ky voi lähettää sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä /lähettää niitä asioita mihin asiakas nyt on sitoutunut. Lahja-Silta Ky ei lähetä suoramarkkinointiviestejä muille tahoille.

Lahja-Silta Ky käsittelee henkilötietojasi voidakseen:

 • käsitellä pyyntöjäsi ja vastata niihin;
 • näyttää verkkosivustonsa sisällön sopivalla tavalla laitteessasi;
 • seurata verkkosivustonsa käyttöä ja parantaa sivustonsa toimintoja sekä käyttökokemusta;
 • seurata markkinointikampanjoidensa tehokuutta;
 • mainostaa ja tarjota palvelujaan sinulle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa; ja
 • parantaa asiakasviestintäänsä ja tunnistaa mahdolliset asiakkaat.

Lahja-Silta Ky ei käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Lahja-Silta Ky ei jaa tietoja kolmansille osapuolille.

6 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lahja-Silta Ky ei siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

Lahja-Silta Ky säilyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittely-tarkoitusten vaatiman ajan. Lahja-Silta Ky poistaa henkilötietosi viimeistään TÄHÄN AIKA kuluttua henkilötietojesi keräämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

8 Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös antaa Lahja-Silta Ky:lle kanavakohtaisia, suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit, kieltää x-asiat).

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, Lahja-Silta Ky:n käsittelemät henkilötietosi;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on Lahja-Silta Ky:n oikeutettu etu;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötietosi meille, Lahja-Silta Ky käsittelee kyseisiä henkilötietojasi sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti); ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi Lahja-Silta Ky:lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Lahja-Silta Ky voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Lahja-Silta Ky voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että Lahja-Silta Ky ei voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että Lahja-Silta Ky ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Lahja-Silta Ky kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Lahja-Silta Ky:n tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Sivustollamme käytetään Google Analytics / Google Tag Manager -palvelua (valitse oikea), joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta tästä linkistä.

11 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen myynti@lahja-silta.fi.  Voit myös ottaa Lahja-Silta Ky:hen yhteyttä verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta, sähköpostilla myynti@lahja-silta.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen:

Lahja-Silta Ky

Uunikatu 14, 28610 Pori